‘Ik wilde dat mijn ogen konden vergeten wat dat beeld zo lang voor ze had betekend. Er lag iets volkomen nieuws achter alles te wachten, alleen kon ik het niet zien omdat mijn hersens vol zaten met oude troep en mijn ogen zich niet meer konden omscholen. Ik had het oude verloren en het nieuwe nog niet verworven, het sloot zich voor me af, maar ik wist dat het er was’, schrijft Marlen Haushofer in haar roman De Wand.

Ze laat hiermee op treffende wijze zien hoe complex het is om een een nieuw gezichtspunt in te moeten nemen als het gaat om jezelf of de wereld (die jou omgeeft).

Over de moed die je moet hebben om andere gezichtspunten in te nemen en de ‘illusie’ van keuzemogelijkheden, schreef ik een artikel voor het Vlaamse tijdschrift Streven:https://lnkd.in/ezrgE-bN