Tonen 5 resultaat (s)

Van Femme fatale naar fembot

De fembot (‘vrouwelijke’ robot) verschilt in verschijningsvorm of betekenis niet veel van de femme fatale. Het beeld van de femme fatale ontstond in het begin van de twintigste eeuw, een tijd van snelle technologische vooruitgang en maatschappelijke veranderingen. Het beeld benadrukte de vrouwelijke schoonheid en begeerlijkheid, maar – vanwege de opkomende vrouwenemancipatie – ook haar …

Een feminisme dat kleur bekent

Het feit dat enkele uitgangspunten van ‘het’ feminisme en post-feminisme nog steeds lijken te conflicteren in de vierde golf, zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor het hedendaagse taboe dat op het woord ‘feminist’ rust. Denk bijvoorbeeld aan het hedendaagse ‘popsterrenfeminisme’ dat zich lijkt te baseren op uitgangspunten van het post-feminisme en door veel feministen …

De teruggevochten vrouwelijkheid

De agressie bij de vrouw is naar binnen gericht, overeenkomstig haar seksuele passiviteit, stelde de invloedrijke psychiater Sigmund Freud. Deze verklaring gaf hij voor het feit dat vrouwen in zijn optiek masochistisch en passief van aard zijn. Het ‘nieuwe’ verband dat hij hiermee legde tussen agressie en seksualiteit bij vrouwen, kwam voort uit een eeuwenoud …

Overzicht artikelen en (lopende) projecten

‘Telepathie in transitie’, in wetenschappelijk tijdschrift Mantra, 2016/2017;  ‘De heelwording van de oergodin: de emancipatie van de ‘hoer’, in Koorddanser, 2018;    ‘De heelwording van de oergodin: de emancipatie van de ‘hoer”, voor de Academie voor Geesteswetenschappen, 2018: https://academiegeesteswetenschappen.nl/heelwording-oergodin-emancipatie-hoer;  ‘De heelwording van de oergodin: de emancipatie van de ‘hoer’, voor feministisch tijdschrift LOVER, 2019: https://www.tijdschriftlover.nl/politiek_en_maatschappij/de_heelwording_van_de_oergodin_de_emancipatie_van_de_hoer;  …