Ik heb vannacht zo raar gedroomd..’, is een zin die vaak terugkomt in gesprekken tussen mensen. Hoewel we in het Westen vaak nuchter tegenover dromen staan, laten dromen ons vaak genoeg niet (meer) los. De (emotionele) inhoud van een bepaalde droom is dan ‘ineens’ niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven, of uit hoe we naar onszelf, de ander, of de wereld kijken.

‘Aislinn’ is het Keltische woord voor ‘droom’ of ‘visie’. Het is niet zo vreemd dat de Kelten deze woorden aan elkaar hebben gerelateerd. De droom kan van sterke invloed zijn op de visie die je als mens aan het ontwikkelen bent, óf de visie die je als mens (onbewust) hebt.

De latere droompsychologie, die met name door Sigmund Freud en Carl Jung is ontwikkeld, gaat dan ook uit van een droombewustzijn dat niet los te denken is van het totale menselijke bewustzijn.

Ons denken stopt dan ook niet wanneer we dromen, het neemt slechts een andere vorm aan. Via dromen worden ons boodschappen, inzichten of betekenissen verschaft, die cruciaal genoemd kunnen worden in een ieders ontwikkelingsproces of proces van zelfbewustwording.

Dromen hoeven dus niet vreemd (voor jou) te zijn. In dit coachingstraject zullen we stap voor stap de dromen gaan analyseren die voor jou van betekenis zijn (geweest). We doen dat door (terugkerende) thema’s, perspectieven, (onderdrukte) emoties, of voor jou onbekende beelden of situaties die zich voordoen in de droom, te bespreken.

Wil je je (leren) verdiepen in jouw dromen, en hoe ze voor jou van betekenis kunnen zijn? Maak dan een afspraak voor een eerste gesprek via: praktijkaislinn@gmail.com