Je leest het goed: trut! Inmiddels een scheldwoord voor een vrouw, maar dit is lang niet zo geweest!

De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘trût’ is in het Oud – Hoogduits namelijk ‘vrouwelijke kracht’, in het Middel – Hoogduits werd het woord ‘trut’ gebruikt als benaming voor een tovenares. Kortom: het woord ‘trut’ heeft veel van zijn oorspronkelijke positieve betekenis verloren en wordt tot op de dag van vandaag zelfs tégen vrouwen gebruikt.

Zo is er in de loop van de geschiedenis veel verloren gegaan als het gaat om oorspronkelijke vrouwelijke kwaliteiten, krachten én positieve (zelf)beelden. Dit is voor veel vrouwen tot op de dag van vandaag van invloed op hoe zij hun vrouwelijke identiteit en/of seksualiteit vormgeven of uitdragen.

Veel van wat je als vrouw denkt te weten over jezelf, put je (on)bewust uit archetypische vrouwbeelden, uit sociale denkbeelden, uit culturele- of religieuze opvattingen, uit dat wat jou is ‘voorgedaan’ door je moeder, tantes of oma’s, of uit de steeds dominanter wordende (sociale) media.

In het coachingstraject ‘Trût‘ staat de vraag centraal wat voor jóu nu typisch vrouwelijk is? Hoe zou jij jouw (vrouwelijke) identiteit en/of seksualiteit willen vormgeven? Zonder dat je rekening hoeft te houden met de vrouwbeelden die er al zijn, of (maatschappelijke- of culturele) verwachtingen die aan vrouwen gesteld worden.

Voor wie is een ‘Trût!’- traject geschikt:

* Wanneer je in de pubertijd een eigen, onafhankelijke relatie wilt leren ontwikkelen met jouw (vrouwelijke) identiteit en/of seksualiteit;

* wanneer je als (jonge) vrouw worstelt met je culturele- of religieuze achtergrond en de denkbeelden die daarin centraal staan over vrouwelijkheid en (vrouwelijke) seksualiteit;

* wanneer je als (jonge) vrouw lijdt aan een verstoord lichaamsbeeld, en daardoor een overwegend negatief zelfbeeld hebt ontwikkeld;

* wanneer je als (jonge) vrouw worstelt met jouw seksuele geaardheid;

* wanneer je als (jonge) vrouw slachtoffer bent geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en daardoor ideeën- of gevoelens van onveiligheid hebt (ontwikkeld) ten aanzien van jouw lichaam of seksualiteit in zijn algemeenheid;

* wanneer je als (jonge) vrouw herstellende bent van een miskraam, en misschien daardoor een negatieve relatie ontwikkelt hebt met jouw lichaam, jouw seksualiteit en/of jouw idee van vrouwelijkheid of de rol van de vrouw als moeder;

* wanneer je als (jonge) vrouw herstellende bent van een abortus, of een abortus overweegt, en worstelt met denkbeelden over de rol van de vrouw als moeder;

* wanneer je als vrouw in de overgang bent en te maken krijgt met afnemende seksuele verlangens, en de invloed daarvan op jouw (zelf)beeld van seksueel- en/of seksueel aantrekkelijk (moeten) zijn.

In de gesprekken zullen we samen op zoek gaan naar waar jij in ‘het’ vrouw-zijn tegenaan loopt en hoe je dit op een meer autonome manier vorm zou willen (leren) geven.

*Wil je jouw specifieke vrouwelijke kwaliteiten leren aanspreken?

*Of wil je het denken wat je hebt ontwikkeld over vrouwelijkheid en vrouwelijke seksualiteit verder onderzoeken?

Maak dan nu een afspraak via: praktijkaislinn@gmail.com