Transpersoonlijke coaching ondersteund door ademsessies

Zodra iets in het licht wordt gezet, wordt het letterlijk lichter”.

  • Wil je jouw lichaamsidentiteit op een open manier onderzoeken?;
  • wil je gericht leren werken vanuit (fysieke) trauma’s of emotionele blokkades?;
  • wil je jouw specifieke vrouwelijke kwaliteiten leren aanspreken?;
  • Of wil je het denken wat je hebt ontwikkeld over vrouwelijkheid en vrouwelijke seksualiteit verder onderzoeken?

In dit exclusieve ‘Trut’-traject werk ik samen met reikitherapeut en ademcoach Tineke van Meulen. Zij biedt in haar praktijk Transformational Breath Coaching aan.Dit betekent dat er in dit traject naast gesprekken ook ademsessies plaatsvinden. Het voornaamste doel van dit coachingstraject is het (verder) ontwikkelen van jouw lichaamsidentiteit. Veel van wat je als ‘jouw’ identiteit ervaart, ontleen je namelijk aan jouw lichaam en de relatie die je daarmee hebt. Wanneer je kampt met (fysieke) trauma’s, geblokkeerde (negatieve) emotie’s en/of angsten of spanningen, kan dit een negatieve uitwerking hebben op hoe jij je voelt over jezelf en daarmee ook over jouw lichaam. Dit kan ertoe leiden dat je je niet comfortabel of zelfs niet veilig voelt in jouw lichaam. De (verdere) ontwikkeling van jouw lichaamsidentiteit kan hierdoor in de verdrukking raken.

In de gesprekken zullen we samen op zoek gaan naar waar jij in ‘het’ vrouw-zijn tegenaan loopt en hoe je dit op een meer autonome manier vorm zou willen (leren) geven. Je gaat leren hoe je jouw specifieke vrouwelijke kwaliteiten kunt gaan aanspreken.

Tijdens de ademsessies ga je onverwerkte emoties en belemmerende overtuigingen uit het verleden leren integreren. Dit ga je leren door aanwezig te blijven bij de verbonden ademhaling, zonder dat je er per se inhoudelijk op in hoeft te gaan. Het brengt je in contact met wie jij werkelijk bent.

Alles wat we meemaken en niet volledig verwerken is namelijk terug te vinden in ons lichaam en daarmee in onze adem. We zetten het als het ware vast in ons lichaam. Met de verbonden ademhaling activeer je een trillingsveld, die deze vastgezette sensaties (zoals fysieke spanning, stress, onverwerkte emoties, herinneringen, oude overtuigingen en patronen) uitnodigt om door te stromen, te integreren en te transformeren. Een ademsessie gaat voorbij aan woorden en daarmee direct naar de ervaring in het voelen.

Kortom: De ademsessies zullen je helpen bij het je meer comfortabel of veilig voelen in je lichaam, en dit kan een positieve uitwerking hebben op de verdere ontwikkeling van je lichaamsidentiteit en hoe je dit (meer) tot uiting kunt brengen.

Waar bestaat een ademsessie uit?

Een ademsessie bestaat uit actief ademen en een ontspanningsfase direct daarna en duurt ongeveer 1,5 uur. Tijdens de sessie begeleidt Tineke je om je ademhaling verder te openen en de verbonden ademhaling te activeren. Hoe meer je lichaam zich ontspant om de ademhaling ruimte te geven, hoe meer je ruimte en verbinding met jezelf en je omgeving ervaart. Daarna volgt de fase van ontspanning, integratie en transformatie van gedachten, emoties en overtuigingen. Wanneer je dat wilt, kan je na afloop van de ademsessie feedback van Tineke krijgen op je adempatroon.

Hoeveel sessies nodig zijn, verschilt per persoon. Er zal door Tineke worden gekeken naar een bij jou passend vervolgtraject. Tijdens het traject vindt er een evaluatiegesprek met mij plaats, om zo het proces te blijven monitoren en waar nodig bij te stellen. Na afloop van de sessie of het traject vindt er een afsluitend coachingsgesprek plaats. In dit gesprek zal er een terugkoppeling zijn op eventuele geformuleerde ‘onderzoeksvragen’, blokkades of wensen, maar is er ook ruimte voor een bredere reflectie op het proces.

Over het ‘Trût!’- traject

Je leest het goed: trut! Inmiddels een scheldwoord voor een vrouw, maar dit is lang niet zo geweest!

De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘trût’ is in het Oud – Hoogduits namelijk ‘vrouwelijke kracht’, in het Middel – Hoogduits werd het woord ‘trut’ gebruikt als benaming voor een tovenares. Kortom: het woord ‘trut’ heeft veel van zijn oorspronkelijke positieve betekenis verloren en wordt tot op de dag van vandaag zelfs tégen vrouwen gebruikt.

Zo is er in de loop van de geschiedenis veel verloren gegaan als het gaat om oorspronkelijke vrouwelijke kwaliteiten, krachten én positieve (zelf)beelden. Dit is voor veel vrouwen tot op de dag van vandaag van invloed op hoe zij hun vrouwelijke identiteit en/of seksualiteit vormgeven of uitdragen.

Veel van wat je als vrouw denkt te weten over jezelf, put je (on)bewust uit archetypische vrouwbeelden, uit sociale denkbeelden, uit culturele- of religieuze opvattingen, uit dat wat jou is ‘voorgedaan’ door je moeder, tantes of oma’s, of uit de steeds dominanter wordende (sociale) media.

In het coachingstraject ‘Trût‘ staat de vraag centraal wat voor jóu nu typisch vrouwelijk is? Hoe zou jij jouw (vrouwelijke) identiteit en/of seksualiteit willen vormgeven? Zonder dat je rekening hoeft te houden met de vrouwbeelden die er al zijn, of (maatschappelijke- of culturele) verwachtingen die aan vrouwen gesteld worden.

Voor wie is een ‘Trût!’- traject geschikt:

* Wanneer je in de pubertijd een eigen, onafhankelijke relatie wilt leren ontwikkelen met jouw (vrouwelijke) identiteit en/of seksualiteit;

* wanneer je als (jonge) vrouw worstelt met je culturele- of religieuze achtergrond en de denkbeelden die daarin centraal staan over vrouwelijkheid en (vrouwelijke) seksualiteit;

* wanneer je als (jonge) vrouw lijdt aan een verstoord lichaamsbeeld, en daardoor een overwegend negatief zelfbeeld hebt ontwikkeld;

* wanneer je als (jonge) vrouw worstelt met jouw seksuele geaardheid;

* wanneer je als (jonge) vrouw slachtoffer bent geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en daardoor ideeën- of gevoelens van onveiligheid hebt (ontwikkeld) ten aanzien van jouw lichaam of seksualiteit in zijn algemeenheid;

* wanneer je als (jonge) vrouw herstellende bent van een miskraam, en misschien daardoor een negatieve relatie ontwikkelt hebt met jouw lichaam, jouw seksualiteit en/of jouw idee van vrouwelijkheid of de rol van de vrouw als moeder;

* wanneer je als (jonge) vrouw herstellende bent van een abortus, of een abortus overweegt, en worstelt met denkbeelden over de rol van de vrouw als moeder;

* wanneer je als vrouw in de overgang bent en te maken krijgt met afnemende seksuele verlangens, en de invloed daarvan op jouw (zelf)beeld van seksueel- en/of seksueel aantrekkelijk (moeten) zijn.

Tarieven voor 2023

  • Intakegesprek;
  • 4 coachingssessies (van 60 min.);
  • 2 ademsessies (van 60 min. per keer), o.l.v. ademcoach Tineke van Meulen.
  • € 500,- voor volwassenen
  • € 250,- voor vrouwen onder de 18 jaar

Iets over Tineke van Meulen

Mijn naam is Tineke van Meulen. In 1994 ontmoette ik Jeru Kabbal en was zijn leerling gedurende de laatste 6 jaar van zijn leven. Hij is de oprichter van het APT Institute (Accelerated Personal Transformation) en grondlegger van The Clarity Process, Dehypnotherapie en de Quantum Light Breath. In 1996 werd ik door Jeru Kabbal opgeleid tot Clarity Trainer en het begeleiden van QLB meditaties.

Vanaf het moment dat ik Philip Renard ontmoette in 2002, gaat mijn hart volledig en totaal uit naar Advaya, Non-dualisme. In 2006 ben ik mijn aandacht gaan richten op stervensbegeleiding. Ik heb hiervoor de basiscursus gevolgd bij de St. Dr. Elisabeth Kubler-Ross. Daarna heb ik de 2-jarige opleiding met goed gevolg afgerond aan het NIS (Nederlands Instituut voor trainingen Stervensbegeleiding) en heb ik als vrijwilliger in het Hospice in Utrecht gewerkt. Vervolgens heb ik de cursus Reiki I en II gevolgd bij het Reikicentrum Helios in Heerde en de opleiding voor Reiki Practitioner (RP), volgens de normen van de stichting Reiki Ryoho bij het Nederlof Centrum. 
De opleiding tot Reiki Master volgde ik bij Holistisch Centrum Spirit. Bij Vine Coaching & Training heb ik mij verdiept in Geweldloos- en Verbindend Communiceren en bij Murali, school voor vrije Zelf expressie, heb ik de jaartraining Stembevrijding afgerond. Sinds begin 2014 ben ik door het Nederlof Centrum gecertificeerd als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut (inclusief HBO Medische Basiskennis en HBO Voeding). 
En door Paradijs op Aarde ben ik gecertificeerd als ademcoach volgens de ademtechniek Transformational Breath®


“Vanuit een holistische benadering wil ik graag datgene doorgeven wat mij zoveel gegeven heeft in het leven, waarbij ik het belangrijk vind dat er ruimte en aandacht is voor zowel fysieke, mentale als emotionele klachten en spirituele groei. Het gaat hierbij niet altijd direct om het verhelpen van de klacht maar wel dat alles aangekeken en gezien mag worden. Zodra iets in het licht gezet wordt, wordt het letterlijk lichter”.

Meer informatie over Tineke en haar website vind je hier: https://reikipraktijk-camelia-utrecht.nl/www.reikipraktijk-camelia-utrecht.nl/Welkom.html