Ik heb voor deze studie gekozen omdat een transpersoonlijk therapeut zich in de gespreksvoering niet enkel richt op terminologie uit de psychologie, maar in de eerste plaats vertrekt vanuit het individu en de persoonlijke vraagstukken of problemen die hij of zij heeft. Hoewel de geijkte psychologische methodiek ook waardevol kan zijn, blijkt ook dat het voor veel mensen, en hun problematiek, niet afdoende is.

In de gesprekken zal worden gezocht naar wat jou (‘in het bijzonder’) beweegt. Hoe dient dat aangesproken te worden? Daarin ga je dus voorbij aan (eerste) preconcepties over psychische aandoeningen, die voor jou als abstract en/of inperkend ervaren kunnen worden.

Om een voorbeeld te geven: je hebt depressieve gevoelens, maar je bént niet depressief. Wanneer je gevoelens te veel koppelt aan je identiteitsbesef, kan de relatie met dat wat je ten diepste (emotioneel) beweegt stollen en voor verdere (emotionele) problemen zorgen.

Persoonlijke vraagstukken kunnen ervoor zorgen dat je tijdelijk of langdurig vastloopt in je leven, je periodes van angst, onrust of depressies ervaart, of dat er bij jou zelfs een algeheel verlangen naar zingeving blootlegt wordt.

In de gesprekken zal op een persoonlijk niveau gezocht worden naar een passend gesprekskader, waarbinnen je de (existentiële) problematiek of gevoelens zou willen onderzoeken. Dit heeft te maken met persoonlijke fascinaties, interesses, verlangens of al ontwikkelde referentiekaders. Denk daarbij aan een filosofische kader, esoterische kaders, religieuze kaders, of het kader van de transpersoonlijke psychologie, waarin ook ruimte is voor ‘buitengewone ervaringen’.

Transpersoonlijke coaching richt zich namelijk ook op ‘buitengewone ervaringen’; mensen die een ervaring hebben gehad die buiten de ‘normale orde’ ligt. Denk daarbij een spirituele ervaringen zoals telepathie (in dromen), buitengewone waarnemingen, bijna-dood-ervaringen, en ander grenservaringen. Het is vaak ingewikkeld om deze ervaringen te plaatsen in de ‘normale’ werkelijkheid, maar ook eng of confronterend om deze ervaring alleen te onderzoeken. Voor deze mensen die niet zo goed raad weten hoe om te gaan met deze ervaringen, is deze vorm van coaching ook heel geschikt.

Voor wie is transpersoonlijke coaching geschikt?

-Wanneer je een existentiële- of persoonlijke crisis ervaart en daar op een persoonlijke manier onderzoek naar zou willen doen;

-wanneer je vastloopt in het persoonlijke leven of het bestaan an sich, en daar op een persoonlijke manier onderzoek naar zou willen doen;

-wanneer je op zoek bent naar een passend referentiekader bij het onderzoeken van existentiële- of persoonlijke problematiek;

-wanneer je worstelt met zingevingsvragen;

-wanneer je een ‘buitengewone ervaring’ hebt (gehad) en daar verdere begeleiding in zoekt.